Ακολουθήστε τους

ειδικούς στην

υγραεριοκίνηση!

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

      Το υγραέριο παρέχει υψηλά επίπεδα ασφάλειας επειδή:

 • Η πίεση στο εσωτερικό της δεξαμενής και η απουσία οξυγόνου αποκλείουν την πιθανότητα έκρηξης.

 • Σε πιθανή διαρροή το αέριο διαχέεται στο περιβάλλον και δεν συγκεντρώνεται στο γύρω χώρο όπως τα υγρά καύσιμα.

 • Η  εγκατάσταση δεν επικοινωνεί με την καμπίνα των επιβατών.

 • Οι δεξαμενές υγραερίου είναι κατασκευασμένες από κράμα σιδήρου – χάλυβα πάχους 3 χιλιοστών, έτσι αντέχουν σε έντονες δυνάμεις, χωρίς παραμόρφωση ή διαρροή.

     ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 • Σύμφωνα με το άρθρο 45 του Νόμου 2773/99 και συγκεκριμένα με το Φ.Ε.Κ. Α'286/22.12.1999 καθώς και την Υπουργική Απόφαση 18586/698/29.3.2000 επιτρέπεται στην Ελλάδα η υγραεριοκίνηση όλων ανεξαιρέτως των οχημάτων

 • Τα εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές καθώς επίσης να διαθέτουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά.

 •  

 • Το συνεργείο στο οποίο θα γίνει η εγκατάσταση - μετατροπή πρέπει να είναι συνεργείο συντήρησης και επισκευής και τοποθέτησης συσκευών αερίου στα οχήματα.

 • Ο επιβλέπων μηχανικός του συνεργείου θα πρέπει να έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του Ν.1575/1985 με ειδικότητα τεχνίτη συστημάτων υγραερίου.

 • Το αυτοκίνητο έπειτα από την εγκατάσταση, περνάει από ΚΤΕΟ, ώστε να διαπιστωθεί ότι όλες οι εργασίες έγιναν σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπει το υπουργείο.

 • Η Διεύθυνση Μεταφορών της Νομαρχίας ενημερώνει την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος. Τύπος καυσίμου "Αμόλυβδη - Υγραέριο Κίνησης".

 • Προσοχή: Ο πρώτος έλεγχος γίνεται σε δημόσιο ΚΤΕΟ. Όλοι οι επόμενοι έλεγχοι μπορούν να γίνουν και σε ΙΚΤΕΟ.